- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง (07/12/2560)
รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า - รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ (06/12/2560)
กรุงเทพมหานครเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (จำนวน 12 ราย) (05/12/2560)
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การชำระค่าไฟฟ้า (05/12/2560)
รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า - รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ (05/12/2560)
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (05/12/2560)
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแก้ไข ทางขึ้น-ลงเพิ่มเติมสำหรับทางด่วนเฉลิมมหานคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2539 (04/12/2560)
ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างโรงกำจัดตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูล และไขมันที่ท่าแร้ง โดยวิธีจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้าง(TURN - KEY PROCESS) (04/12/2560)
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร (04/12/2560)
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (04/12/2560)