คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ ประจำปี 2561 (25/06/2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ ประจำปี2560 (11/01/2560)