ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ผลการพิจารณา จ้างเหมาบุคคลภายนอกแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System INSX) ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/2564)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ปี ๒๕๖๕ เขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/12/2564)
ผลการพิจารณา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปลดสาย ต่อสาย ตัด ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ เฟส ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/11/2564)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เควี และแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/01/2564)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงานนำส่งใบแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟรายย่อย ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/2563)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ปี ๒๕๖๔ เขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/12/2563)
ผลการพิจารณา จ้างการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/12/2563)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2563)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านแหลมเทพพนม ม.๕ ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/03/2563)
ผลการพิจารณา จ้างจัดซื้อจัดจ้าง คอนฉนวนชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) พร้อมค่าแรงในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/02/2563)