- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/01/2565)
ประจำเดือน กันยายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/01/2565)
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/01/2565)
ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/01/2565)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/01/2565)
ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/01/2565)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/01/2565)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาบุคคลภายนอกแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System INSX) ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/2564)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ปี ๒๕๖๕ เขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/12/2564)
ผลการพิจารณา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปลดสาย ต่อสาย ตัด ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ เฟส ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/11/2564)