ผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.2564 (ไม่มีการสอบราคา) (25/06/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2564 (ไม่มีการสอบราคา) (25/06/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2564 (ไม่มีการสอบราคา) (25/06/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.2564 (ไม่มีการสอบราคา) (25/06/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2564 (ไม่มีการสอบราคา) (09/02/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) (12/01/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา) (12/01/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการสอบราคา) (12/01/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) (12/01/2564)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือยรายปี 2564 (e-bidding) (12/01/2564)