ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แบบรายงานผลการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (13/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (03/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 (03/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/09/2561)