ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
เดือน กันยายน 2564 ไม่มีการสอบราคา (08/10/2564)
เดือน สิงหาคม 2564 ไม่มีการสอบราคา (03/09/2564)
เดือน กรกฎาคม 2564 ไม่มีการสอบราคา (06/08/2564)
เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีการสอบราคา (09/07/2564)
เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีการสอบราคา (11/06/2564)
เดือน เมษายน 2564 ไม่มีการสอบราคา (07/05/2564)
เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีการสอบราคา (02/04/2564)
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการสอบราคา (05/03/2564)
เดือน มกราคม 2564 ไม่มีการสอบราคา (05/02/2564)
เดือน ธันวาคม 2563 มีการสอบราคา (08/01/2564)