สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมางานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว กฟส.อ.ท่าวุ้ง (น.3จ.ทวง.(กป.)17/2564 ลว. 15 ก.ย. 2564) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม พื้นที่ กฟส.อ.ท่าวุ้ง ( น.3จ.ทวง.(กป.)16/2564 ลว. 19 ส.ค. 2564) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างงานจัดหาคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง (น.3 ทวง.(กป.)จ.15/2564 ลว. 30 ก.ค. 2564) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(บ้านหัวสำโรง) ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)14/2564 ลว. 29 มิ.ย. 64 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(วัดโพธิ์แก้ว) ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)13/2564 ลว. 29 มิ.ย. 64 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(สภ.ท่าวุ้ง) ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)12/2564 ลว. 29 มิ.ย. 64 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ม.15 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3 จ.ทวง./จ.11/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ม.7 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี น.3 จ.ทวง./จ.10/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อ น.3 จ.ทวง.(กป.) 09/2564 ลว. 2 มิ.ย. 64 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่สำนักงาน กฟส.ท่าวุ้ง น.3จ.ทวง.(กป.)008/2564 ลว. 12 พ.ค. 64 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3ทวง.จ.04/2564 ลว. 9 มี.ค. 64 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(ไลน์ข้างเทศบาล) ต.3 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)07/2564 ลว. 8 เม.ย. 64 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(ไลน์วัดกระดังงา) ต.3 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)06/2564 ลว. 8 เม.ย. 64 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ ของ กฟส.ท่าวุ้ง น.3 จ.ทวง.(กป.)005/2564 ลว. 25 มี.ค. 64 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย น.3 กฟส.อ.ท่าวุ้ง(จ.)002/2564 ลว. 11 ม.ค. 64 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร น.3จ.ทวง.(ธก.)001/2564 ลว. 4 ม.ค. 64 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องสุขาภายในสำนักงาน ชั้น 1 ของ กฟส.ทวง. วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานเทคอนกรีตโคนเสาต้นรีโคลสเซอร์และต้น SF6 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย หน้าวัดมะค่า - หน้าวัดยวด (จุดที่ 5) (น.3 จ.ทวง.(กป.) 11/2563 ลว. 20 ส.ค. 2563) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาเทคอนกรีตโคนเสาต้นรีโคลสเซอร์ และ ต้น SF6 ( น.3 จ.ทวง.(กป.) 09/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานจัดทำพร้อมติดตั้งตาข่ายป้องกันงู (Snake Guard) (น.3 จ.ทวง.(กป.) 08/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวัดสามัคคีธรรม - หน้าวัดมะค่า (จุดที่ 4) (น.3 จ. ทวง.(กป.) 06/2563 ลว. 19 มิ.ย. 2563) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานสำรวจปรับปรุงข้อมูลเฟสมิเตอร์ที่ติดตั้งเดิม ของ กฟส.ทวง. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ นายสนั่น เจิมน่วม ม.7 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3 จ.ทวง.(กป.) 05/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาภายในสำนักงาน ชั้น 1 (น.3 จ.ทวง.(กป.) 04/2563 ลว. 16 มี.ค. 63) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง หมู่บ้านสิริญญาฯ ม.1 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3 จ.ทวง.(กป.) 022/2562 ลว. 17 ธ.ค. 2562) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) (น.3 จ.ทวง.(กป.) 020/2562 ลว. 6 พ.ย. 2562) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) (น.3 จ.ทวง.(กป.) 019/2562 ลว. 24 ต.ค. 2562) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย(จุดที่1) บ้านเบิก-ตรีณรงณ์ ม.3,7 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี(น.3 จ. ทวง.(กป.)016/2562 ลว. 23 ก.ย.2562) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย(จุดที่2) บ้านเบิก-ตรีณรงณ์ ม3,7ต.บ้านเบิกอ.ท่าวุ้งจลพบุรี(น.3 จ. ทวง.(กป.) 017/2562 ลว.23 ก.ย. 2562) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบำหรุ ม.2 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี(น.3 จ. ทวง.(กป.) 015/2562 ลว. 12 ก.ย.2562) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านดอนกระต่าย ม.9 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี(น.3 จ. ทวง. (กป.)014/2562 ลว.23 ส.ค.2562) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ม.9 ต. โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้งจ.ลพบุรี(น.3 ลบ./ จ. 2421/2562 ลว.13 ส.ค.62) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานย้ายแนวรถไฟทางคู่(จุดที่1) ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี(น.3 จ. ทวง.(กป.) 07/2562 ลว.15 ก.ค.2562) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานท่าวุ้ง-วัดบ้านลาด(จุดที่1)(น.3 ลบ/จ. 2137/2562 ลว.22 ก.ค.2562) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง เทศบาลโพตลาดแก้ว ม.3(น.3 จ. ทวง.(กป.)05/2562 ลว. 5 เม.ย. 2562) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง เทศบาลโพตลาดแก้ว ม.3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)05/2562 ลว. 5 เม.ย. 2562) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าโรงสีเจ๊ดาว-สี่แยกโพธิ์เกษตร(จุดที่2)(น.3 ลบ (จ.) 835/2562 ลว.14 มี.ค.2562) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณไฟแดงท่าวุ้ง-หน้าโรงสีเจ๊ดาว(จุดที่1)(น.3 ลบ.(จ.)834/2562 ลว.14 มี.ค.2562) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกไฟแดงท่าวุ้ง-หน้าโรงสีเจ๊ดาว(จุดที่1)(น.3 ลบ.(จ.)834/2562 ลว. 14 มี.ค.2562) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานเพิ่มขนาดหม้อแปลง ม.11 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 4/2562) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า (น.3จ.ทวง.04/2562) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานจ้างทำความสะอาดอาคาร (น.3จ.ทวง.(ธก.)01/2562 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัย (น.3จ.ทวง.(ธก.) 02/2562 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริษัท เอสทูสมาร์ท จำกัด ม.1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)30/2561) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางาน คขก.กลุ่มบ้าน นายวิโรจน์ บัวสกุล ม.11 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 28/2561) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.3 ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)24/2561) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.1 ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 25/2561) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานขยายเขต(คขก.)กลุ่มบ้านนายยงค์ ปาลวัฒน์ ม.8 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)19/2561) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตก (ซอยลื่นล้ม) ม.1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 21/2561) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.6 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 20/2561) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ประตูระบายน้ำ ม.7 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)17/2561) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.13 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 13/2561) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.13 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)16/2561) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.1 ต.สี่คลอง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 14/2561) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.1 ต.ท้ายตลาด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 15/2561) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.2 ต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)12/2561) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)8/2561) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานติดตั้งหม้อแปลง วัดพระนางจามเทวี ม.1 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3่จ.ทวง.(กป.) 7/2561) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.6 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 6/2562) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย กฟส.ท่าวุ้ง(จ.5) ประจำเดือน 2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด นางนงลักษณ์ สาสกุล (จ.2) ประจำปี 2561 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (จ.1) ประจำปี 2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงไฟฟ้าตก ม.9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี (จ.07) ประจำปี 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี (จ.08) ประจำปี 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (จ.03) ประจำปี 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด นางนงลักษณ์ สาสกุล (จ.38) ประจำปี 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย กฟส.ท่าวุ้ง (จ.37) ประจำปี 2560 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(จ.1) ประจำปี 2559 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด นางนงลักษณ์ สาสกุล (จ. 38) ประจำปี 2558 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย (จ.37)กฟส.ท่าวุ้ง ประจำปี 2559 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2558 (จ.187) 1 ก.ค. 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี (จ.04) 26 ก.พ. 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็ฯรายปี (จ.05) 26 ก.พ. 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย (จ.02)กฟส.ท่าวุ้ง ประจำปี 2558 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด นางนงลักษณ์ สาสกุล (จ.01) ประจำปี 2558 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2558 (จ.03) 5 ม.ค. 2558 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด