สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปี 2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 (นางนรกมล ภิรมย์ปั้น) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างเหมานำส่งใบแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายย่อย (นายชัชวาล แผ้มสอาด) ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างเหมานำส่งใบแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายย่อย (น.ส.สุภัทรา พัวพันยุทธการ) ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ติดกลับมิเตอร์ประจำปี 2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563(น.ส.สุภัทรา พัวพันยุทธการ) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ติดกลับมิเตอร์ประจำปี 2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 (นายธีระพงษ์ ปิ่นแก้ว) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์ประจำปี 2564 (นายสมชาย จันทึก) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง22KVและแรงต่ำไลท์แรงสูง ฟีดเดอร์ 1 ประจำปี 2564 (นายจำนงค์ อินทะชัย) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง22KVและแรงต่ำไลท์แรงสูง ฟีดเดอร์ 2,9 ประจำปี 2564 (โสภณ จันทึก) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง22KVและแรงต่ำไลท์แรงสูง ฟีดเดอร์ 8 ประจำปี 2564 (น.ส.รัชนีกร จันนิติ) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันงูแบบตาข่าย ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 (นายสมชาย จันทึก) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างเหมาทาสีเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 (นายโสภณ จันทึก) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงต่ำนอกไลน์แรงสูงฟิดเดอร์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2562 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานประจำปี 2562 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2562 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานงดจ่ายไฟฟ้า ประจำปี 2562 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2562 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์แรงต่ำแบบรายปี ประจำปี 2562 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2561 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 
เดือน พฤศจิกายน 2561 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้แรงต่ำนองไลท์แรงสูงฟีดเดอร์ 2, 8 และ 9 ปี 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กันยายน 2561 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน สิงหาคม 2561 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 
เดือน กรกฏาคม 2561 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน สัญญาจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) น.3บม/จ.03/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2561 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เมษายน 2561 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2561 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำประจำปี 2561 (นายสมชาย จันทึก) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2561 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดปี2561 (นางนรกมล ภิรมย์ปั้น) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (นายอุบล พัวพันยุทธการ) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2560 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน กันยายน 2560 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฏาคม 2560 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานปรับปรุง-รื้อถอนห้องน้ำ และก่อสร้างห้องน้ำตามแบบมาตรฐานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2560 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแร่งต่ำนอกไลน์แรงสูงฟีดเดอร์ 2,8,9 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2560 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีสัญญาจ้างเหมา วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีสัญญาจัางเหมา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน (นางนรกมล ภิรมย์ปั้น) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 สัญญาจ้างเหมาตกลงราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายสมชาย จันทึก) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 สัญญาจ้างเหมาตกลงราคาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูงฟีดเดอร์ 2, 8 และ 9 แบบรายปี (นายสมพิศ หอมพันนา) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 สัญญาจ้างเหมาตกลงราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายอุบล พัวพันยุทธการ) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฏาคม 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าฟีดเดอร์ 8 และ 9 แบบเฉพาะคราว (นายสมพิศ หอมพันนา) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2559 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายโสภณ จันทึก) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2559 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายอุบล พัวพันยุทธการ) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2558 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายสมชาย จันทึก) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฏาคม 2558 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน (นางนรกมล ภิรมย์ปั้น) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าฟีดเดอร์ 9 รายปี (นายสมพิศ หอมพันนา) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าฟีดเดอร์ 8 เป็นรายปี (นายสมพิศ หอมพันนา) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด