สัญญาอื่นๆ
เดือน มกราคม 2564 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน รื้อถอน ประจำปี 2564 กฟส.บ้านไร่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2563 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2563 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด กฟส.บ้านไร่ ประจำปี 2564 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2563 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2564 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือนตุลาคม 2563 สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อกองเสาไฟฟ้า (1 ต.ค.63-1 ก.ย.64) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2562 สัญญาจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 กฟย.เมืองการุ้ง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2562 สัญญาจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2562 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2563 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2562 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2563 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2562 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2562 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำเดือน ธ.ค.2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2562 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำเดือน มิ.ย.-ธ.ค.62 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2562 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2562 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2561 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2561 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2560 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2561 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ตุลาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน กันยายน 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฎาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มิถุนายน 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.เมืองการุ้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2559 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2559 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเฉพาะคราว วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเฉพาะคราว วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเฉพาะคราว วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเฉพาะคราว วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม 2558 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด