สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ คบจ./จ.03/2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ คบจ./จ.02/2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ที่ สห./จ.01/2562 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด กฟส.คบจ. (จ.06/2561) วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ที่ คบจ./จ.38/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ คบจ./จ.02/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด กฟส.คบจ. (จ.01/2561) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ คบจ./จ.24/2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด กฟส.คบจ. (จ.01/2560) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ที่ คบจ./จ.17/2559 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ที่ คบจ./จ.04/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ คบจ./จ.03/2559 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด กฟส.คบจ. (จ.01/2559) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี เลขที่ สห./จ.04/2558 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี เลขที่ สห./จ.03/2558 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด กฟส.คบจ. (จ.01/2558) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด