สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาทำความสะอาด วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักาาความปลอดภัย วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาทำความสะอาด วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง-ติดกลับ-ต่อกลับ การปลด และต่อสายเทอร์มินอล วานปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยนและถอนคืน ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำควสมสะอาด วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด