ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนา ปี 2563 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนา ปี 2563 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2561 ประกาศ จ้างเหมาปลดสาย-ต่อสาย,ตัด-ติดกลับมิเตอร์ ปี 2562 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เดือน ธันวาคม 2561 ประกาศ จ้างเหมาปลดสาย-ต่อสาย,ตัด-ติดกลับมิเตอร์ ปี 2562 ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม 2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน ธันวาคม 2560 ประกาศ จ้างเหมาปลดสาย-ต่อสาย,ตัด-ติดกลับมิเตอร์ ปี 2561 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน ตุลาคม 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กันยายน 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฎาคม 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มิถุนายน 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤศจิกายน 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เดือน พฤศจิกายน 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
เดือน ตุลาคม 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
เดือน กันยายน 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
เดือน สิงหาคม 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เดือน กรกฎาคม 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เดือน มิถุนายน 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เดือน พฤษภาคม 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เดือน เมษายน 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
เดือน มีนาคม 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
... อ่านทั้งหมด