ประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนา ปี 2563 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนา ปี 2563 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด