ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาพักซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ล.ส.(ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองบางน้ำชน จากคลองบางน้ำชนถึงถนนรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดบางสะแกนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ2563 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)คลองโกบ๊อ 2 จากคลองด่านถึงซอยรัชดาภิเษก1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์(พ.ศ.2560-2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่ิอน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,280 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบุคคโลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบุคคโลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธินิมิตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธินิมิตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแกในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแกในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุราชิณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุราชิณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกันตทารารามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกันตทารารามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดราชวรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดราชวรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดบุคคโลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดบุคคโลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดบางสะแกนอกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดบางสะแกนอกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกันตทาราราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกันตทาราราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแกใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแกใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบุคคโล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบุคคโล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกระจับพินิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกระจับพินิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซือครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 21 เครื่อง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาซือครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 21 เครื่อง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า100กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อแบบธรรม พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า100กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อแบบธรรม พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอบ(ขาวดำ)ความเร็ว 20 แผ่านต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอบ(ขาวดำ)ความเร็ว 20 แผ่านต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือหน้าวัดซางตาครู้ส ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือหน้าวัดซางตาครู้ส ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้ารเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้ารเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกซอยโรงคราม ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกซอยโรงคราม ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,284 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,284 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ปรับปรุง แลเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 29 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ปรับปรุง แลเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 29 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงานหน่วยบริการเร่งด่วน BEST ซอยเทอดไทย 22 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงานหน่วยบริการเร่งด่วน BEST ซอยเทอดไทย 22 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบ2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก1คัน ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบ2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก1คัน ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ1คัน ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ1คัน ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีฯ1คัน และรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2000ซีซีฯ1คัน ประกาศ ณ 1 ธันวาคม 2559 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีฯ1คัน และรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2000ซีซีฯ1คัน ประกาศ ณ 1 ธันวาคม 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชคฤห์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชคฤห์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกใน ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกใน ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชวรินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชวรินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดขุนจันทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดขุนจันทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศประมูลจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาานเขตธนบุรีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาานเขตธนบุรีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด