ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาพักซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ล.ส.(ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองบางน้ำชน จากคลองบางน้ำชนถึงถนนรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด