ประจำเดือน ธันวาคม 2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนงานงดจ่ายไฟและต่อกลับในพื้นที่ กฟส.อ.บ้านหมี่ ประจำปี 2563 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำประจำปี 2563 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด