ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เดือน เมษายน 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เดือน เมษายน 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เดือน กุมภาพันะ์ 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มกราคม 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เดือน มกราคม 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 
เดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 
เดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เดือน กันยายน 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน กันยายน 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน เมษายน 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เดือน เมษายน 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มกราคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เดือน มกราคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 
เดือน มกราคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบึงหางแขยงหมู่2ต.หางน้ำสาครอ.มโนรมย์จ.ชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายแขวงขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ (จุด3) อ.เมือง จ.ชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฎาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มิถุนายน 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด