ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน มี.ค.2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน ก.พ.2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน ม.ค.2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เดือน ธ.ค.2563 ประกวดราคาจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า(INSx) โดยวิธี e-bidding วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค.2563 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือยรายปี 2564 ด้วยวิธี e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ย.2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 
เดือน ต.ค.2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 
เดือน ก.ย.2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน ส.ค.2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน ส.ค.2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน ก.ค.2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน มิ.ย.2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน พ.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน เม.ย. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน มี.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน ก.พ. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน ม.ค.63 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. (ด้านกระบวนการงานงดจ่ายไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค.2562 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือยรายปี ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือน กรกฎาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือน เมษายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มกราคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ธันวาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงรายปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยปี 2562 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กรฎาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2561 (จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงรายปี โดยวิธี e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค.2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน ส.ค.2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.ค. 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มิ.ย. 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พ.ค. 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน เม.ย. 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มี.ค. 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ก.พ. 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ม.ค. 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด