ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานนอกสถานที่สำหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ของฝ่ายรักษาฯ สำนักงานเขตบางบอน จำนวน 892 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ตามแบบเลขที่ ขบบ.2/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนคงโครัดอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยทางเข้า สน.แสมดำ จากถนนพรหมราษฎร์ถึงสุดเขตสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยกำนันแม้น 13 แยก 24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเอกชัย 50 ช่วงปลาย และซอยแยกปลายซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยวัดนินสุขารามจากซอยกาญจนาภิเษก 3 ถึงบ้านเลขที่ 12/145 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน? ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิเครือข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 32 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน จำนวน 9 ซุ้ม วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดซื้อหนังสือเรียน ของโรงเรียนวัดบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน และแบบฝึกหัด ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านนายเหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานนอกสถานที่สำหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางบอน จำนวน 924 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกบำรุงรักษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนคงโครัดอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนินสุขาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายสีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสถานีพรมแดนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเอกชัย 133 ต่อจากของเดิมถึงบ้านเลขที่ 61/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบางบอน 1 ซอย 15 และซอยแยก ถึงบ้านเลขที่ 1/115 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบางบอน 4 ซอย 3 จากถนนบางบอน 4 ถึงบ้านเลขที่ 70 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยแย้มผกา 2 จากซอยบ้านนายเหรียญถึงคลองหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 24 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน และหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย์บชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดชุดพละและชุดนอนอนุบาล ของโรงเรียนในสำนักงานเขตบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบปฏิบัติงานนอกสถานที่สำหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 900 ชุด ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก (ชาย-หญิง) โรงเรียนในสังกัดเขตบางบอน จำนวน 9 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนินสุขาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสถานีพรมแดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเอกชัย 88 จากถนนเอกชัยถึงคลองบางพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเอกชัย 66 แยก 1-16 ต่อจากของเดิมถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยข้างศักดิ์สิทธิ์อัลลอยจากถนนกาญจนาภิเษกถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยหัวมุมถนนกาญจนาภิเษกจากถนนเอกชัยถึงบ้านเลขที่ 10810 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยพรหมราษฎร์ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 23 รายการ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 132 รายการ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 102 รายการ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อค่าหนังสือเรียน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันภัยอบุัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันภัยอบุัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันอุบัติอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาตัดเย็บชุดพละอนุบาล ประถม มัธยม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบลูกจ้างฯ จำนวน 916 ชุด วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรียญ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฏร์รังสรรค์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดนินสุขาราม วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดบางบอน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนบ้านนายเหรียญ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนวัดบางบอน สำนักงานเขตบางบอน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนบ้านนายเหรียญ สำนักงานเขตบางบอน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนบ้านนายสี สำนักงานเขตบางบอน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเขตบางบอน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด