ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานนอกสถานที่สำหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ของฝ่ายรักษาฯ สำนักงานเขตบางบอน จำนวน 892 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ตามแบบเลขที่ ขบบ.2/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด