ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด