ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประจำเดือน กันยายน 2564 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน เมษายน 2564 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน มกราคม 2564 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน พฤศจิกายน ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายปี 2564 ในเขต กฟส.หนองฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน กันยายน 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน เมษายน 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน มกราคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายปี 2563 ในเขต กฟส.หนองฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง และ สาขาย่อยอำเภอห้วยคต มิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน เมษายน 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน มกราคม 2562 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง และ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน เมษายน 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง และ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน มกราคม 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน กันยายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน กรฏาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง , อำเภอห้วยคต และ อำเภอลานสัก วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน มกราคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน กันยายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน เมษายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน มกราคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานด้านตัด - ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง , อำเภอห้วยคต และ อำเภอลานสัก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน กันยายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน เมษายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้)  
... อ่านทั้งหมด