ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักาาระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและติดตั้งระบบกล้อง DVR แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและกู้ภัยจำนวน 250 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิงขนาด 38 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กปด.3) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสายรับน้ำดับเพลิง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อรถโดยสาร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
บำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสาร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อแบตเตอรี่ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด