ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักาาระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและติดตั้งระบบกล้อง DVR แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและกู้ภัยจำนวน 250 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด