ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เดือน มกราคม 2564 (ม่มีการประกวดราคาและสอบราคา)
เดือน เมษายน 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถยนต์ และบริเวณลานหม้อแปลงเก่า ที่ กฟส.อ.วิเชียรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถยนต์ และบริเวณลานหม้อแปลงเก่า ที่ กฟส.อ.วิเชียรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณช่วง WIR05 สถานีฯวิเชียรบุรี ถึง หน้าวัดสามแยก (จุดที่2)อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณช่วง WIR05 สถานีฯวิเชียรบุรี ถึง หน้าวัดสามแยก (จุดที่2)อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน พฤษภาคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน มีนาคม 2563 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน ธันวาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน กรกฎาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ธันวาคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กันยายน 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กรกฎาคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กันยายน 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือนเมษายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ช่วงหน้าวัดสามแยกวิเชียรบุรี ถึง ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพุขามครุฑมณี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนมกราคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนธันวาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนพฤศจิกายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนตุลาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนกันยายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนสิงหาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนกรกฎาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนมิถุนายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนพฤษภาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนเมษายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนมีนาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด