เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เดือน มกราคม 2564 (ม่มีการประกวดราคาและสอบราคา)
เดือน เมษายน 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถยนต์ และบริเวณลานหม้อแปลงเก่า ที่ กฟส.อ.วิเชียรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถยนต์ และบริเวณลานหม้อแปลงเก่า ที่ กฟส.อ.วิเชียรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด