ประกาศประกวดราคา สอบราคา
รายงานขอซื้อรถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายงานขอซื้อรถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ 1 คัน ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายงานขอซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลบางบอน วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายงานขอจ้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลบางบอน ... อ่านต่อ
รายงานผลการเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายงานการเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ... เชื่อมโยง
แจ้งให้เข้าร่วมเสนอราคา วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 แจ้งให้เข้าร่วมเสนอราคารายการรถยนต์เช่า ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกัน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ... เชื่อมโยง
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ ... อ่านต่อ
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด