รายงานขอซื้อรถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายงานขอซื้อรถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ 1 คัน ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายงานขอซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด