ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน ธันวาคม 2561 (ประกวดราคา e-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2562 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2561 (ประกวดราคา e-bidding) งานจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรรพตพิสัย ประจำปี 2562 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เม.ย. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มี.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.พ. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ม.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน ม.ค.2560 - ธ.ค.2560 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี ประจำปี 2560 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558 ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มบ้านหนองจิกสำโรง ม.15 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2558 ประกาศสอบราคาตัดต้นไม้แบบรายครั้ง 2/2558 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี ประจำปี 2559 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2558 (ไม่มีการประกวดราคา) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2558 ประกาศสอบราคา วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด