เดือน ธันวาคม 2561 (ประกวดราคา e-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2562 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2561 (ประกวดราคา e-bidding) งานจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรรพตพิสัย ประจำปี 2562 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด