เดือน ธ.ค. 2563 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 
เดือน พ.ย. 2563 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด