ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน ธ.ค. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 
เดือน พ.ย. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ต.ค. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เดือน ก.ย. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ส.ค. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 
เดือน ก.ค. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มิ.ย. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือน พ.ค. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือน เม.ย. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มี.ค. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 
เดือน ก.พ. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ม.ค. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เดือน ธ.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
เดือน พ.ย. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ต.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.ย. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ส.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิ.ย. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พ.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เม.ย. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มี.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.พ. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ม.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน ธ.ค. 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน พ.ย. 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ต.ค. 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน ก.ย. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ส.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน ก.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มิ.ย. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พ.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เม.ย. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มี.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน ก.พ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ม.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ธ.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 
เดือน พ.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ต.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ส.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิ.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พ.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน เม.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มี.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.พ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน กฟส.ค่ายบางระจัน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ม.ค. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการตัดและต่อกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 
เดือน พ.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เดือน ต.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
เดือน ก.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
เดือน ส.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 
เดือน ก.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เดือน มิ.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เดือน พ.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เดือน เม.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เดือน มี.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 
เดือน ก.พ. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 
เดือน ม.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าปีงบประมาณ 2558 แบบรายปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด