เดือน ธ.ค. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 
เดือน พ.ย. 2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด