ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำรุงรื่น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 36 ซอย วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงซอยแยกซอยฉลองกรุง 54 ถึงสุดทางสาธารณะ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะร่มเกล้า (สวน1,สวน2) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดขุมทอง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดบึงบัว วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดสังฆราชา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภิรัตอุปถัมภ์) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำรุงรื่น วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชโกษา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองเจ็ก แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1454 ชุด ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1454 ชุด วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 23 จากคลองสามประเวศ ถึง ถนน ไอ ซี ดี) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อจากทางเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิถึงซอยร่มเกล้า 17) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงซอย ไอ ซี ดี 5 จากถนน ไอ ซี ดี ถึง คลองสี่) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน โซน11 เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงพื้่นลานโดมโรงเรียนวัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 62 ซอย) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 31 แยก 1,3,5,5-1,5-3,7,7-1,7-3,9,9-2 และแยก 9-4 (โซน6) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงถนนทางเข้าวัดอุทัยธรรมมารามจากถนนสารีบุตร ถึงสุดทางสาธารณะ) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 27 แยก 11 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดทางสาธารณะ) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงถนนเลียงคลองลำกอไผ่ จากคลองลำแตงโมถึงแยกซอยกำนันเย็นอุทิศ 2 และซอยกำนันเย็นอุทิศ 3) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 27 แยก 13 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดทางสาธารณะ) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงซอยทับยาว ถึงถนนประชาอุทิศ) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนรร.วัดลาดกระบังฯ ชั้นอ.1-ม.3 จำนวน 206 รายการ) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.3 จำนวน 224 รายการ รร.วัดสังฆราชา) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หนังสือเรีรยน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน จำนวน 199 รายการ) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 20 ซุ้ม)) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน จำนวน 247 รายการ) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน จำนวน 175 รายการ) (รร.เคหะฯ) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอ.1-ม.3 จำนวน 206 รายการ รร.วัดราชโกษา)) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียนสำหรับนักเรียนรร.วัดสุทธาโภชน์ ชั้นอ.1-ม.3 จำนวน 276 รายการ)) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน จำนวน 141 รายการ ของรร.วัดบึงบัว) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน รร.วัดปากบึง จำนวน 284 รายการ) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน และแบบฝึกหัด ของรร.วัดบำรุงรื่น) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนร.รร.วัดพลมานีย์) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซอย 21/7 (ซอยอนามัย คลองสามประเวศ แขวงคลองสามประเวศ) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนแดงเป้า) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ก่อสร้างโครงเหล็กกันสาด สำนักงานเขตลาดกระบัง) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซอยแยกไอซีดี ทางเชื่อมระหว่างซอย 6 และซอย 8 แยก 1 แขวงคลองสามประเวศ) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด และชุดพละจำนวน 1236 ชุด รร.วัดราชโกษา) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด และชุดพละโรงเรียนวัดปากบึง จำนวน 1357 คน) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาด ชุดพละ จำนวน 1730 ชุด ของรร.วัดลานบุญ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี และชุดพละให้กับโรงเรียนวัดพลมานีย์) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซืัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด และชุดพละให้กับรร.เคหะชุมชนลาดกระบัง) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1494 ชุด) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุชั่วคราว สำนักงานเขตลาดกระบัง) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชโกษา) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปลูกศรัทธาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดลานบุญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสารีบุตรต่อจากของเดิมถึงบ้านเลขที่ 27/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยทับยาว 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมคลังค่าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 6 รายการ) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 221 ซอย) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีดับเพลิงร่มเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบึง) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดสังฆราชา) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดขุมทอง) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนคหะชุมชนลาดกระบัง) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดลานบุญ) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชโกษา) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนประสานสามัคคี) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภิรัตอุปถัมภ์)) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 7,9) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 62) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซอยยลาดกระบัง 1/12) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซอยทับยาว 3) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงถนนสารีบุตรต่อจากของเดิมถึงบ้านเลขที่ 27/2) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรัปปรุงซอยลาดกระบัง 40/1 ถึงบ้านเลขที่ 1168-1170) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีดับเพลิงร่มเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดยุวกาด ชุดเนตรนารี และชุดพละ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 20 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน และแบบฝึกหัด สำหรับปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดราชโกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน และแบบฝึกหัด สำหรับปีการศึกษา 2561) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยร่มเกล้า 1 จากคลองสองถึงคลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาสระว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก รถบัสรับ-ส่งนักเรียนไปว่ายน้ำตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย จำนวน 7122 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ค่าชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดชุดพละ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงซอยร่มเกล้า 1 จากคลองสองถึงคลองหนึ่ง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 157 รายการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของร.ร.ในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง 20 โรงเรียน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดราชโกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดลานบุญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ก่อสร้างสถานีดับเพลิงร่มเกล้า) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1510 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และ ชนิด ยู.เอช.ที. ผสมฟลูออไรด์ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดลานบุญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดราชโกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดสังฆราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการปรรับปรุงวัดราชโกษา) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการปรรับปรุงวัดลานบุญ) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการปรรับปรุงวัดสังฆราชา) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสังฆราชา) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชโกษา) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนน 48 รายการ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 1 จากคลองสองถึงคลองหนึ่ง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยลาดกระบัง 34 จากบ้านเลขที่ 17 ถึงคลองลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยร่มเกล้า 27 แยก 13 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยร่มเกล้า 27 แยก 13 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซอยเชื่อมถนนทับยาว จากถนนทับยาวถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดลานบุญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนลำพะอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนประสานสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดทิพพาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดพลมานีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 1 จากคลองสองถึงคลองหนึ่ง) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 27 แยก 13 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขัยเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และชนิด ยู.เอช.ที.ผสมฟลูออไรด์ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการค่าใช้จ่ายการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 7 รายการ) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงซอยเชื่อมถนนทับยาว จากถนนทับยาวถึงจุดที่กำหนด) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 27 แยก 33 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงซอยลาดกระบัง 30 จากถนนลาดกระบังถึงบ้านเลขที่ 15 ทับ 1 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงซอยลาดกระบัง 34 จากบ้านเลขที่ 17 ถึงคลองลาดกระบัง) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรีนวัดราชโกษา) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรียนประสานสามัคคี) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดทิพพาวาส) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดพลมานีย์) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดกระบัง) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดสังฆราชา) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรัปบรุงโรงเรียนวัดลานบุญ) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะลาดกระบัง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดทิพพาวาส วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศการสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดทิพพาวาส วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 228 รายการ ของโรงเรียนวัดราชโกษา วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดทิพพาวาส วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรีรยน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 266 รายการ ของโรงเรียนวัดสังฆราชา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 227 รายการ ของโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อแบบฝึกหัด (ประถมศึกษา) และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดปากบึง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน จำนวน 251 รายการ ของโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 202 รายการ ของโรงเรียนวัดลานบุญ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรีรยน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 274 รายการ ของโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จำนวน 118 รายการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน และหนังสือการอ่านประกอบสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 298 รายการ ของโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดปากบึง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดนอนอนุบาล ชุดลูกเสือสำรอง ชุดลูกเสือสามัญ ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และชุดยุวกาชาด ระดับ 1-2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดพลมานีย์ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 77 รายการ ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 8 เครื่อง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดราชโกษา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง ชุดลูกเสือสามัญ ชุดยุวกาชาด ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และชุดเนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดลานบุญ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานข้ามคลองสามประเวศ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้าง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางศาลเจ้าพ่อต่วน พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากโรงเียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิถึงลำรางศาลเจ้าพ่อต่วน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง ชุดลูกเสือสามัญ ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และชุดยุวกาชาดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนนต้น ของโรงเรียนวัดปากบึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของาน (TERMS OF REFEREMCE : TOR) การจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางศาลเจ้าพ่อต่วนพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิถึงลำรางศาลเจ้าพ่อต่วน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยร่มเกล้า 1 จากถนนพัฒนาชนบท 3 ถึงคลองหนึ่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกซอยร่มเกล้า 23 ถึงคลองสามประเวศและสุดทางสาธารณะ (ICD) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,472 ชุด วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน จำนวน 18 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน Terms of reference : TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน จำนวน 18 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน จำนวน 18 รายการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและไฟฟ้า จำนวน 41 รายการ ตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดยุวกาชาด ชุดลูกเสือสำรองและชุดลูกเสือสามัญ จำนวน 2,072 ชุด สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยฉลองกรุง 6 จากถนนฉลองกรุงถึงท้ายซอยรวมถึงซอยแยกเชื่อมซอยฉลองกรุง 4 อีก 2 ซอย วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบึง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยลาดกระบัง 54 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดกระบัง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดพลมานีย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดทิพพาวาส วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรัปบรุงโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) การจ้างเหมาปรับปรุงซอยฉลองกรุง 6 จากถนนฉลองกรุงถึงท้ายซอยรวมถึงซอยแยกเชื่อมซอยฉลองกรุง 4 อีก 2 ซอย วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 คน ของโรงเรียนวัดราชโกษา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดบำรุงรื่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 คน ของโรงเรียนวัดลานบุญ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 คน ของโรงเรียนวัดราชโกษา วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 คน ของโรงเรียนวัดลานบุญ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนวัดลานบุญ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว (ชั้นเดียว) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด