เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 62 ซอย) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด