ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำรุงรื่น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด