เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนรร.วัดลาดกระบังฯ ชั้นอ.1-ม.3 จำนวน 206 รายการ) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.3 จำนวน 224 รายการ รร.วัดสังฆราชา) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด