ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 4 โรงเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 4 โรงเรียน ... อ่านต่อ
09-07-2019) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองดาวคะนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 09-07-2019) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองดาวคะนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ? วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ? ... อ่านต่อ
(13-12-2019) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่อ ค.ส.ล.ซอยวุฒากาศ 53 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (13-12-2019) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่อ ค.ส.ล.ซอยวุฒากาศ 53 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด (กล้องภายใน 4 กล้อง กล้องภายนอก 26 กล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด (กล้องภายใน 4 กล้อง กล้องภายนอก 26 กล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหารจำนวน 195 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหารจำนวน 195 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 11 ซุ้ม 11 โรงเรียน โดยวิธี e-bidding วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,154 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองดาวคะนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมตารกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) พร้อมหลังคารอลูมิเนียม 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองตาเปล่ง จากคลองวัดกกถึงถนนพระรามที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตจอมทอง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดสีสุก วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก) โดยวิธี e-bidding วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดมงคลวราราม วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดของโรงเรียนวัดไทร วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง กทม.จำนวน 1,130 ชุด วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง กทม.จำนวน 1,130 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน-หนังสือเสริมการเรียนแบบฝึกหัดของโรงเรียนวัดไทร วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดยายร่ม วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตจอมทอง วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 4 รายการ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 57 ซอย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 หน้า ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองศาลตาขุนและคลองผู้ใหญ่รวบ จากคลองบางขุนเทียนถึงลำกระโดงสาธารณะปลายซอยพุทธบูชา 9 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองตาโต จากคลองตาโอ๋ถึงคลองแยกศาลเจ้่าแม่ทับทิม วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองตามาก จากลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองนาถึงคลองตารุ่ง 1 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่สอร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองยายวี วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตจอมทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2 หน้า ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดโรงเรียนวัดนาคนิมิตร วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนวัดนาคนิมิตร เอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อวัสดุการศึกษาโรงเรียนวัดไทร วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 105 รายการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สำนักงานเขตจอมทอง หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์ 02-4150624 ในวันเวลาราชการ ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 -กำหนดยื่นเอกสารในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป -ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 3,600 บาท ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง หรือที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยะา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bam.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-24276488 ในวันและเวลาราชการ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อตันไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลุกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 29 รายการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 จำนวน 2 หน้า ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างงานก่อสร้างสะพานท่อ ค.ส.ล.ซอยพระรามที่ 2 ซอย 39 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด จำนวน 17 รายการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 2 จากคลองตารุ่ง 2 ถึงจุดที่กำหนดให้ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ 1,2,3,4 จากคลองบางระแนะ ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์และถนนกัลปพฤกษ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์หมู่บ้านสินทวี ด้านหน้า - ด้านหลัง บก.น.9 จากลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองนาถึงคลองตารุ่ง 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลัดขี้เหล็ก จากคลองบางมดถึงคลองบางปะแก้ว วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองข้างวัดกก จากคลองข้างวัดกกถึงคลองบางระแนะน้อย วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 1 แยก 1,แยก 2,แยก 3 จากคลองตารุ่ง 1 ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 2 แยก 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองแยกคลองบางมด 3 จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองบางมด (ช่วงที่ 2) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองตารุ่ง 1 จากถนนอนามัยงามเจริญถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองตายง จากคลองบัว (ตาเปล่ง ช่วง 2) ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกและบำรุงรักษต้นไม้ จำนวน 9 รายการ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จำนวน 2 ชุด ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,166 ชุด วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 2 หน้า ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 26 รายการ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 2 หน้า ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือ   ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ จำนวน 3 รายการ   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด