ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด