ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลางหรือ เหล็ก 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลางหรือ เหล็ก 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
จ้างเหมางานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ้างเหมางานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 82 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 82 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg) ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่น ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธิน๙อยพหลโยธิน 65 แยก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่น ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธิน๙อยพหลโยธิน 65 แยก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินซอย65 แยก2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินซอย65 แยก2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหัวเจาะสลัดคอนกรีตขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ชนิดใช้กับเครื่องอัดลมจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อหัวเจาะสลัดคอนกรีตขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ชนิดใช้กับเครื่องอัดลมจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยกประชาราษฎร์บำเพ็ญ(ถนนรัชดา-ประชาราษฎร์บำเพ็ญ) ด้วยวิธีปะมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยกประชาราษฎร์บำเพ็ญ(ถนนรัชดา-ประชาราษฎร์บำเพ็ญ) ด้วยวิธีปะมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศปนะกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบ2,400ซีซีหรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศปนะกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบ2,400ซีซีหรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อ ... อ่านต่อ
จ้างเหมาขุดลอกคลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรี ถึงคลองสิรินธรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาขุดลอกคลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรี ถึงคลองสิรินธรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาขุดลอกคูน้ำสวนรถไฟ จากบึงรับน้ำที่1 ถึงจุดที่กำหนดให้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาขุดลอกคูน้ำสวนรถไฟ จากบึงรับน้ำที่1 ถึงจุดที่กำหนดให้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานดูแลบำรุงรักษาคลอง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานดูแลบำรุงรักษาคลอง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซลป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซลป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบบดับเบิ้ลแคบ1 คัน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบบดับเบิ้ลแคบ1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 2 คัน โครงการบำรุงรักษาคูระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 2 คัน โครงการบำรุงรักษาคูระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทึก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทึก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ... เชื่อมโยง
จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว ( 175 KW ) จำนวน 2 รายการ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว ( 175 KW ) จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้่างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้่างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างงานก่อสร้างเขื่อนชนิดกำแพงกันดิน ค.ส.ล.พร้อมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนงบริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประมูลจ้างงานก่อสร้างเขื่อนชนิดกำแพงกันดิน ค.ส.ล.พร้อมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนงบริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องยนต์ ยี่ห้อMTU รุ่น 16V200G25 ขนาด 1,086 แรงม้า หมายเลขเครื่องยนต์ 536111253 ที่สถานีสูบน้ำพระราม 4 จำนวน 2 รายการ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องยนต์ ยี่ห้อMTU รุ่น 16V200G25 ขนาด 1,086 แรงม้า หมายเลขเครื่องยนต์ 536111253 ที่สถานีสูบน้ำพระราม 4 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อJEIL ขนาด 20 นิ้ว ที่สถานีสูบน้ำคลองสวนและสถานีสูบน้ำคลองตาเริก จำนวน 2 รายการ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อJEIL ขนาด 20 นิ้ว ที่สถานีสูบน้ำคลองสวนและสถานีสูบน้ำคลองตาเริก จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จัดซื้ออะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อจิว ขนาด 28 นิ้ว (45KW) จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดซื้ออะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อจิว ขนาด 28 นิ้ว (45KW) จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 48/2560 งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองเคล็ด วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองเคล็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาการประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กส์เลขที่2/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาการประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กส์เลขที่2/2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองบางนา จำนวน 2 รายการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองบางนา จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบถามราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้ำ (COLUMN PIPE)ท่อส่งน้ำฝังปูน (DISCHARGE)และฝากันน้ำไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบถามราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้ำ (COLUMN PIPE)ท่อส่งน้ำฝังปูน (DISCHARGE)และฝากันน้ำไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 45/2560 งานขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนดวงพิทักษ์ถึงรัชดาภิเษก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนดวงพิทักษ์ถึงรัชดาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานขุดลอกคูคลองพระราชดำริ 1 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสองตะวันออก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคูคลองพระราชดำริ 1 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสองตะวันออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายี่ห้อ GRUNDFOS (KJl) รุ่น 1400 KPL 12 T6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 นิ้ว หมายเลขเครื่อง OP 1241001701 ที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายี่ห้อ GRUNDFOS (KJl) รุ่น 1400 KPL 12 T6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 นิ้ว หมายเลขเครื่อง OP 1241001701 ที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสายพานลำเลียงขยะ ที่สถานีสูบน้ำคลองสามเสน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสายพานลำเลียงขยะ ที่สถานีสูบน้ำคลองสามเสน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ที่สถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ที่สถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE) และ ทอส่งน้ำ (Discharge) ที่ประตูระบายน้ำคลองม่วง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE) และ ทอส่งน้ำ (Discharge) ที่ประตูระบายน้ำคลองม่วง ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ JEL รุ่น 1200 JSP 175 - 12 3 ขนาด 48 นิ้ว หมายเลขเครื่อง JP-12410504 , JP - 12094242 , ๋ญ - 31413503 , JP - 11411502 ที่สถานีสูบน้ำพระโขนง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ JEL รุ่น 1200 JSP 175 - 12 3 ขนาด 48 นิ้ว หมายเลขเครื่อง JP-12410504 , JP - 12094242 , ๋ญ - 31413503 , JP - 11411502 ที่สถานีสูบน้ำพระโขนง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายี่ห้อKJIรุ่น1400 60 ที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายี่ห้อKJIรุ่น1400 60 ที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาเครื่องสูบน้ำkji 32นิ้วที่สถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก60 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาเครื่องสูบน้ำkji 32นิ้วที่สถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก60 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE)และท่อส่งน้ำ (Discharge)ที่ประตูระบายน้ำ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE)และท่อส่งน้ำ (Discharge)ที่ประตูระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนบานประตูระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนบานประตูระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์ระบบป้องกันน้ำท่วม กทม วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์ระบบป้องกันน้ำท่วม กทม ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเครื่องวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องส๔บน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว (175 KW) จำนวน 2 รายการ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จัดซื้อเครื่องวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องส๔บน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว (175 KW) จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
เหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 เหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด