ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้าง งบประมาณ 2561 จำนวน ๑,๓๒๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้าง งบประมาณ 2561 จำนวน ๑,๓๒๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสุขุมวิท14 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสุขุมวิท14 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้างและที่นั่งสองแถว จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้างและที่นั่งสองแถว จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมถังพักขยะ ที่สถานีสูบน้ำคลองประชากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-digging) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมถังพักขยะ ที่สถานีสูบน้ำคลองประชากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-digging) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้า (ฝั่งเหนือ) และสถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้า (ฝั่งเหนือ) และสถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้า (ฝั่งเหนือ) และสถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้า (ฝั่งเหนือ) และสถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติหมายเลข 1 ที่สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ด้วยสฃวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติหมายเลข 1 ที่สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ด้วยสฃวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงประตูระบายน้ำหน้าตลาดบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงประตูระบายน้ำหน้าตลาดบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดแกนเพลา ยี่ห้อ AWAMURA ขนาด ? 24 นิ้ว หมายเลขเครื่อง 3020031 R-11 ที่สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดแกนเพลา ยี่ห้อ AWAMURA ขนาด ? 24 นิ้ว หมายเลขเครื่อง 3020031 R-11 ที่สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดแกนเพลา ยี่ห้อ US ELECTRICCIAL MOTOR ขนาด 0 24 นิ้ว หมายเลขเครื่อง 823 R 2114264 ที่สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้า (อาคาร 10) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดแกนเพลา ยี่ห้อ US ELECTRICCIAL MOTOR ขนาด 0 24 นิ้ว หมายเลขเครื่อง 823 R 2114264 ที่สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้า (อาคาร 10) ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำสำหรับสนับสนุนสำนักงานเขต จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำสำหรับสนับสนุนสำนักงานเขต จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๑ คัน กองเครื่องจักรกล วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๑ คัน กองเครื่องจักรกล ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำสำหรับสนับสนุนสำนักงานเขต จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองเครื่องจักรกล วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำสำหรับสนับสนุนสำนักงานเขต จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองเครื่องจักรกล ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุอดปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2,704 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุอดปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2,704 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง จำนวน 39 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง จำนวน 39 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงมักกะสันจากบ่อสูบน้ำ ด้านถนนราชปรารภถึงถนนอโศกดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงมักกะสันจากบ่อสูบน้ำ ด้านถนนราชปรารภถึงถนนอโศกดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองครุจากคลองลำเกร็ด ถึงคลองแสนแสบ ด้วยวิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองครุจากคลองลำเกร็ด ถึงคลองแสนแสบ ด้วยวิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลางหรือ เหล็ก 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลางหรือ เหล็ก 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
จ้างเหมางานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ้างเหมางานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 82 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 82 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg) ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่น ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธิน๙อยพหลโยธิน 65 แยก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่น ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธิน๙อยพหลโยธิน 65 แยก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินซอย65 แยก2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินซอย65 แยก2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหัวเจาะสลัดคอนกรีตขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ชนิดใช้กับเครื่องอัดลมจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อหัวเจาะสลัดคอนกรีตขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ชนิดใช้กับเครื่องอัดลมจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรการสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 2 คัน ดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรการสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 2 คัน ดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยกประชาราษฎร์บำเพ็ญ(ถนนรัชดา-ประชาราษฎร์บำเพ็ญ) ด้วยวิธีปะมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยกประชาราษฎร์บำเพ็ญ(ถนนรัชดา-ประชาราษฎร์บำเพ็ญ) ด้วยวิธีปะมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศปนะกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบ2,400ซีซีหรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศปนะกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบ2,400ซีซีหรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อ ... อ่านต่อ
จ้างเหมาขุดลอกคลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรี ถึงคลองสิรินธรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาขุดลอกคลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรี ถึงคลองสิรินธรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาขุดลอกคูน้ำสวนรถไฟ จากบึงรับน้ำที่1 ถึงจุดที่กำหนดให้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาขุดลอกคูน้ำสวนรถไฟ จากบึงรับน้ำที่1 ถึงจุดที่กำหนดให้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานดูแลบำรุงรักษาคลอง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานดูแลบำรุงรักษาคลอง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซลป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซลป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบบดับเบิ้ลแคบ1 คัน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบบดับเบิ้ลแคบ1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมพันขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ DAIJIN รุ่น DAF-20-3008 ขนาด ? 20 นิ้วหมายเลขเครื่อง 0809103 ที่สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดอนัมยิการาม วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมพันขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ DAIJIN รุ่น DAF-20-3008 ขนาด ? 20 นิ้วหมายเลขเครื่อง 0809103 ที่สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดอนัมยิการาม ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 KW ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิล 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 KW ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิล 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 2 คัน โครงการบำรุงรักษาคูระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 2 คัน โครงการบำรุงรักษาคูระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทึก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทึก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110KW ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110KW ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ิองยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 KW ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ิองยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 KW ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90KW จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90KW จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ... เชื่อมโยง
จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว ( 175 KW ) จำนวน 2 รายการ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว ( 175 KW ) จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้่างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้่างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างงานก่อสร้างเขื่อนชนิดกำแพงกันดิน ค.ส.ล.พร้อมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนงบริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประมูลจ้างงานก่อสร้างเขื่อนชนิดกำแพงกันดิน ค.ส.ล.พร้อมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนงบริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องยนต์ ยี่ห้อMTU รุ่น 16V200G25 ขนาด 1,086 แรงม้า หมายเลขเครื่องยนต์ 536111253 ที่สถานีสูบน้ำพระราม 4 จำนวน 2 รายการ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องยนต์ ยี่ห้อMTU รุ่น 16V200G25 ขนาด 1,086 แรงม้า หมายเลขเครื่องยนต์ 536111253 ที่สถานีสูบน้ำพระราม 4 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อJEIL ขนาด 20 นิ้ว ที่สถานีสูบน้ำคลองสวนและสถานีสูบน้ำคลองตาเริก จำนวน 2 รายการ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อJEIL ขนาด 20 นิ้ว ที่สถานีสูบน้ำคลองสวนและสถานีสูบน้ำคลองตาเริก จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จัดซื้ออะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อจิว ขนาด 28 นิ้ว (45KW) จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดซื้ออะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อจิว ขนาด 28 นิ้ว (45KW) จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 48/2560 งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองเคล็ด วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองเคล็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาการประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กส์เลขที่2/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาการประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กส์เลขที่2/2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองบางนา จำนวน 2 รายการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองบางนา จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบถามราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้ำ (COLUMN PIPE)ท่อส่งน้ำฝังปูน (DISCHARGE)และฝากันน้ำไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบถามราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้ำ (COLUMN PIPE)ท่อส่งน้ำฝังปูน (DISCHARGE)และฝากันน้ำไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 45/2560 งานขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนดวงพิทักษ์ถึงรัชดาภิเษก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนดวงพิทักษ์ถึงรัชดาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานขุดลอกคูคลองพระราชดำริ 1 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสองตะวันออก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคูคลองพระราชดำริ 1 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสองตะวันออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายี่ห้อ GRUNDFOS (KJl) รุ่น 1400 KPL 12 T6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 นิ้ว หมายเลขเครื่อง OP 1241001701 ที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายี่ห้อ GRUNDFOS (KJl) รุ่น 1400 KPL 12 T6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 นิ้ว หมายเลขเครื่อง OP 1241001701 ที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสายพานลำเลียงขยะ ที่สถานีสูบน้ำคลองสามเสน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสายพานลำเลียงขยะ ที่สถานีสูบน้ำคลองสามเสน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ที่สถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ที่สถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE) และ ทอส่งน้ำ (Discharge) ที่ประตูระบายน้ำคลองม่วง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE) และ ทอส่งน้ำ (Discharge) ที่ประตูระบายน้ำคลองม่วง ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ JEL รุ่น 1200 JSP 175 - 12 3 ขนาด 48 นิ้ว หมายเลขเครื่อง JP-12410504 , JP - 12094242 , ๋ญ - 31413503 , JP - 11411502 ที่สถานีสูบน้ำพระโขนง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ JEL รุ่น 1200 JSP 175 - 12 3 ขนาด 48 นิ้ว หมายเลขเครื่อง JP-12410504 , JP - 12094242 , ๋ญ - 31413503 , JP - 11411502 ที่สถานีสูบน้ำพระโขนง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายี่ห้อKJIรุ่น1400 60 ที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายี่ห้อKJIรุ่น1400 60 ที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาเครื่องสูบน้ำkji 32นิ้วที่สถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก60 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาเครื่องสูบน้ำkji 32นิ้วที่สถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก60 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE)และท่อส่งน้ำ (Discharge)ที่ประตูระบายน้ำ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE)และท่อส่งน้ำ (Discharge)ที่ประตูระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนบานประตูระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนบานประตูระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์ระบบป้องกันน้ำท่วม กทม วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์ระบบป้องกันน้ำท่วม กทม ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเครื่องวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องส๔บน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว (175 KW) จำนวน 2 รายการ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จัดซื้อเครื่องวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องส๔บน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว (175 KW) จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
เหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 เหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสุขุมวิท14 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสุขุมวิท14 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด