ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการ ... เชื่อมโยง
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตย์ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตย์ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว ( 175 KW ) จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำรองเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ เคเจไอ ขนาด 24 นิ้ว ( 175 KW ) จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ... เชื่อมโยง
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของการพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ
การจ้างโครงการกอสร้างระบบรวบรวมน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการกอสร้างระบบรวบรวมน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองพัฒนาระบบคลอง
การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งพระนครตอนล่าง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งพระนครตอนล่าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสืของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
การจ้างเหมาซ่อมเครน (Overhead crane)-ขนาด 16 ขนาดKONE ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 การจ้างเหมาซ่อมเครน (Overhead crane)-ขนาด 16 ขนาดKONE ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร
การจัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ JEIL ขนาด 20 นิ้ว ที่สถานีสูบน้ำคลองสวน และสถานีสูบน้ำ คลองตาเริก จำนวน 2 รายการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ JEIL ขนาด 20 นิ้ว ที่สถานีสูบน้ำคลองสวน และสถานีสูบน้ำ คลองตาเริก จำนวน 2 รายการ
เอกสารประมูลสอบราคาจ้าง เลขที่ 13 / 2560 การจ้างเหมาซ่อมเครน(Overhead crane) ขนาด16 ตัน ยี่ห้อ KONE ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจ้างเหมาซ่อมเครน(Overhead crane) ขนาด16 ตัน ยี่ห้อ KONE ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 48/2560 งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองเคล็ด วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองเคล็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 14 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 14 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองพัฒนาระบบหลัก ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 45/2560 งานขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนดวงพิทักษ์ถึงรัชดาภิเษก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนดวงพิทักษ์ถึงรัชดาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานขุดลอกคูคลองพระราชดำริ 1 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสองตะวันออก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคูคลองพระราชดำริ 1 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสองตะวันออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 4(นานาใต้) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 4(นานาใต้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองพัฒนารับบหลัก สำนักการระบายน้ำ
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 31 และซอย สวัสดี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 31 และซอย สวัสดี
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
การจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งที่ 2)
การจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้ำบึงรับน้ำหนองบอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้พร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้ำบึงรับน้ำหนองบอนา
งานขุดลอกคลองเกาะกลางพระราม 3 จากแยกนางลิ้นจี่ ถึงสถานีBRT พระราม 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานขุดลอกคลองเกาะกลางพระราม 3 จากแยกนางลิ้นจี่ ถึงสถานีBRT พระราม 3
การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE) และ ทอส่งน้ำ (Discharge) ที่ประตูระบายน้ำคลองม่วง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE) และ ทอส่งน้ำ (Discharge) ที่ประตูระบายน้ำคลองม่วง ... เชื่อมโยง
การจ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตีวัดระฆัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตีวัดระฆัง ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ของกองพัฒนาระบบหลัก สำนักาารระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองบางเชือกหนัง จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองทวีวัฒนา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานขุดลอกคลองบางเชือกหนัง จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองทวีวัฒนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองสนามชัย จากสถานีสูบน้ำคลองสนามชัยถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองสนามชัย จากสถานีสูบน้ำคลองสนามชัยถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองทับช้างล่าง จากคลองลาดบัวขาว ถึงคลองทับช้างบน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองทับช้างล่าง จากคลองลาดบัวขาว ถึงคลองทับช้างบน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กองระ
งานขุดลอกคลองบางขี้แก้ง จากคลองบางด้วนถึงคลองทวีวัฒนา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองบางขี้แก้ง จากคลองบางด้วนถึงคลองทวีวัฒนา ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาดไทย จากคลองจั่นช่วงชุมชนไดร์อิน ถึงสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาดไทย จากคลองจั่นช่วงชุมชนไดร์อิน ถึงสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง
งานขุดลอกคลองสาทร จากสถานีสูบน้ำสาทร ถึงถนนพระราม 4 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองสาทร จากสถานีสูบน้ำสาทร ถึงถนนพระราม 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองพระยาราชมนตรี จากคลองบางเชือกหนังถึงคลองภาษีเจริญ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองพระยาราชมนตรี จากคลองบางเชือกหนังถึงคลองภาษีเจริญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองมหาศร จากคลองบางไผ่ถึงคลองภาษีเจริญ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองมหาศร จากคลองบางไผ่ถึงคลองภาษีเจริญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองวัดตึก จากถนนลาดพร้าว ถึงสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองวัดตึก จากถนนลาดพร้าว ถึงสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองพระราชดำริ 2 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสี่ตะวันออก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองพระราชดำริ 2 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสี่ตะวันออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองพระยาสุเรนทรื จากคลองหกวา ถึงคลองบางชัน (สน.คันนายาว) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองพระยาสุเรนทรื จากคลองหกวา ถึงคลองบางชัน (สน.คันนายาว)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งธนบุรี วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งธนบุรี
การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ
การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานคร มีความประสงคืจะประมูลจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานค่าดุแลบำรุงรักษาคลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดไผ่เงิน จากซอยหน้าวัดไผ่เงินถึงคลองขวาง 3 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดไผ่เงิน จากซอยหน้าวัดไผ่เงินถึงคลองขวาง 3
การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนบานประตูระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนบานประตูระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
... อ่านทั้งหมด