ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตย์ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตย์ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณืเพื่อจัดทำแพลูกบวบดักขยะวัชพืชในคลองต่างๆ จำนวน 4 รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำแพลูกบวบดักขยะวัชพืชในึคลองต่างๆ จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของการพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ ... เชื่อมโยง
การจ้างโครงการกอสร้างระบบรวบรวมน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการกอสร้างระบบรวบรวมน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองพัฒนาระบบคลอง ... เชื่อมโยง
การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งพระนครตอนล่าง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งพระนครตอนล่าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสืของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... เชื่อมโยง
การจ้างเหมาซ่อมเครน (Overhead crane)-ขนาด 16 ขนาดKONE ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 การจ้างเหมาซ่อมเครน (Overhead crane)-ขนาด 16 ขนาดKONE ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร ... เชื่อมโยง
การจัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ JEIL ขนาด 20 นิ้ว ที่สถานีสูบน้ำคลองสวน และสถานีสูบน้ำ คลองตาเริก จำนวน 2 รายการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ JEIL ขนาด 20 นิ้ว ที่สถานีสูบน้ำคลองสวน และสถานีสูบน้ำ คลองตาเริก จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลสอบราคาจ้าง เลขที่ 13 / 2560 การจ้างเหมาซ่อมเครน(Overhead crane) ขนาด16 ตัน ยี่ห้อ KONE ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจ้างเหมาซ่อมเครน(Overhead crane) ขนาด16 ตัน ยี่ห้อ KONE ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 48/2560 งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่ย้ำเจ้าพระยาถึงคลองเคล็ด วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่ย้ำเจ้าพระยาถึงคลองเคล็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 14 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 14 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองพัฒนาระบบหลัก ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 45/2560 งานขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนดวงพิทักษ์ถึงรัชดาภิเษก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนดวงพิทักษ์ถึงรัชดาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... เชื่อมโยง
งานขุดลอกคูคลองพระราชดำริ 1 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสองตะวันออก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคูคลองพระราชดำริ 1 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสองตะวันออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 4(นานาใต้) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 4(นานาใต้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองพัฒนารับบหลัก สำนักการระบายน้ำ
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 31 และซอย สวัสดี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 31 และซอย สวัสดี
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
การจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งที่ 2)
การจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้ำบึงรับน้ำหนองบอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้พร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้ำบึงรับน้ำหนองบอนา
งานขุดลอกคลองเกาะกลางพระราม 3 จากแยกนางลิ้นจี่ ถึงสถานีBRT พระราม 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานขุดลอกคลองเกาะกลางพระราม 3 จากแยกนางลิ้นจี่ ถึงสถานีBRT พระราม 3
การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE) และ ทอส่งน้ำ (Discharge) ที่ประตูระบายน้ำคลองม่วง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดท่อดูดส่งน้ำ (COLUMN PIPE) และ ทอส่งน้ำ (Discharge) ที่ประตูระบายน้ำคลองม่วง
การจ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตีวัดระฆัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การจ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตีวัดระฆัง ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ของกองพัฒนาระบบหลัก สำนักาารระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองบางเชือกหนัง จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองทวีวัฒนา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานขุดลอกคลองบางเชือกหนัง จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองทวีวัฒนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองสนามชัย จากสถานีสูบน้ำคลองสนามชัยถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองสนามชัย จากสถานีสูบน้ำคลองสนามชัยถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองทับช้างล่าง จากคลองลาดบัวขาว ถึงคลองทับช้างบน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองทับช้างล่าง จากคลองลาดบัวขาว ถึงคลองทับช้างบน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กองระ
งานขุดลอกคลองบางขี้แก้ง จากคลองบางด้วนถึงคลองทวีวัฒนา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองบางขี้แก้ง จากคลองบางด้วนถึงคลองทวีวัฒนา ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาดไทย จากคลองจั่นช่วงชุมชนไดร์อิน ถึงสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาดไทย จากคลองจั่นช่วงชุมชนไดร์อิน ถึงสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง
งานขุดลอกคลองสาทร จากสถานีสูบน้ำสาทร ถึงถนนพระราม 4 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองสาทร จากสถานีสูบน้ำสาทร ถึงถนนพระราม 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองพระยาราชมนตรี จากคลองบางเชือกหนังถึงคลองภาษีเจริญ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองพระยาราชมนตรี จากคลองบางเชือกหนังถึงคลองภาษีเจริญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองมหาศร จากคลองบางไผ่ถึงคลองภาษีเจริญ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองมหาศร จากคลองบางไผ่ถึงคลองภาษีเจริญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองวัดตึก จากถนนลาดพร้าว ถึงสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองวัดตึก จากถนนลาดพร้าว ถึงสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองพระราชดำริ 2 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสี่ตะวันออก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองพระราชดำริ 2 จากคลองแสนแสบ ถึงคลองสี่ตะวันออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานขุดลอกคลองพระยาสุเรนทรื จากคลองหกวา ถึงคลองบางชัน (สน.คันนายาว) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 งานขุดลอกคลองพระยาสุเรนทรื จากคลองหกวา ถึงคลองบางชัน (สน.คันนายาว)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานจ้างเหมาขุดลอกคลองจิก จากถนนแฉล้มนิมิตรถึงคลองมะนาว วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 งานจ้างเหมาขุดลอกคลองจิก จากถนนแฉล้มนิมิตรถึงคลองมะนาว ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานจ้างขุดลอกคลองวัดหลักสี่ จากคลองเปรมประชากรถึงคลองสอง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 งานจ้างขุดลอกคลองวัดหลักสี่ จากคลองเปรมประชากรถึงคลองสอง ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานจ้างเหมาขุดลอกคลองจิก จากคลองแสนแสบถึงคลองกะจะ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 งานจ้างเหมาขุดลอกคลองจิก จากคลองแสนแสบถึงคลองกะจะของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งธนบุรี วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งธนบุรี
งานจ้างเหมาขุดลอกคลองหลอดวัดราชบพิธ จากคลองคูเมืองเดิมถึงคลองกรอบกรุง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานจ้างเหมาขุดลอกคลองหลอดวัดราชบพิธ จากคลองคูเมืองเดิมถึงคลองกรอบกรุง
การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ
งานจ้างขุดลอกคลองหลอดวัดราชนัดดา จากคลองคูเมืองถึงคลองรอบกรุง(โอ่งอ่าง) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานจ้างขุดลอกคลองหลอดวัดราชนัดดา จากคลองคูเมืองถึงคลองรอบกรุง(โอ่งอ่าง)
การจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานคร มีความประสงคืจะประมูลจ้างเหมารถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานค่าดุแลบำรุงรักษาคลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
งานจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดไผ่เงิน จากซอยหน้าวัดไผ่เงินถึงคลองขวาง 3 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดไผ่เงิน จากซอยหน้าวัดไผ่เงินถึงคลองขวาง 3
งานจ้างเหมาขุดลอกคลองบึงใหญ่ จากคลองแสนแสนถึงลำรางตาทรัพย์ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานจ้างเหมาขุดลอกคลองบึงใหญ่ จากคลองแสนแสนถึงลำรางตาทรัพย์
การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนบานประตูระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนบานประตูระบายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2000ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2000ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ... เชื่อมโยง
การจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 จำนวน 2,632 ชุด วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 จำนวน 2,632 ชุด
ประมูลจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า พร้อมรถบรรทุกชานเลื่อน จำนวน 3 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า30 แรงม้าพร้อมรถบรรทุกชานเลื่อน จำนวน 3 ชุด (ตามรายละเอัียดคุณลักษณะเฉพาะในขอบเขตของงานที่แนบ)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 14/2559 การจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง (ครั้งที่2) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์ ของกองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ
การซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงรักษาความสะอาดคู คลอง จำนวน 29 รายการ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงรักษาความสะอาดคู คลอง จำนวน 29 รายการ
การซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 3x6x2.60 เมตร พร้อมอุปรณ์6ตู้ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 3x6x2.60 เมตร พร้อมอุปรณ์6ตู้
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกสื โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้ไปทางถนนพระรามที่6 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา ดครงการปรับปรุงคลองสามเสนนจากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้ไปทางถนนพระรามที่6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
การวื้อวัสดุเรือกำจัดพืชจำนวน 3รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานคร มีควาประสงคืจะสอบเก้บราคาซื้อวัสดุเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 3รายการ
การซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องยนต์เรือเมอร์คิวรี่ จำนวน 41 รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องยนต์เรือเมอร์คิวรี่ จำนวน 41 รายการ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ ... เชื่อมโยง
เอกสารประมูลซื้อรถภบรรทุกตะขอเกี่ยว (Hook Lift) ติดตั้งเครื่องบีบ/อีด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 คัน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกตะขอเกี่ยว (Hook Lift) ติดตั้งเครื่องบีบ/อีด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 คัน
... อ่านทั้งหมด