จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงประตูระบายน้ำหน้าตลาดบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงประตูระบายน้ำหน้าตลาดบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด