ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตย์ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตย์ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด