ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการ ... เชื่อมโยง
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตย์ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตย์ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
... อ่านทั้งหมด