ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองวัดดีดวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองวัดประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิทธาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิทธาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำชุมชนวัดราชสิทธาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 29,31,33 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำชุมชนวัดราชสิทธาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด และชุดพละสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง 5 รายการ จำนวน 756 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง 5 รายการ จำนวน 756 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนธันวาคม 2560 (ไม่มี) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสฯ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนตุลาคม 2560 (ไม่มี) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล(ดาดท้องคลอง) คลองวัดหงส์รัตนาราม ตั้งแต่ถนนวังเดิมถึงบ้านเลขที่ 23 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำซอยต่างๆ จำนวน 34 ซอย ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิทธาราม วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดดีดวด วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบางลำเจียก จากคลองบางกอกใหญ่ถึงจุดที่กำหนด วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 2 รายการ จำนวน 2 คัน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยอิสรภาพ 27 จากบ้านเลขที่ 29/26 ถึงบ้านเลขที่ 3/89 และซอยแยกซอยอิสรภาพ 27 จากบ้านเลขที่ 29/34 ถีงบ้านเลขที่ 3/25 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองหลังวัดราชสิทธาราม จากจุดที่กำหนดให้ถึงคลองบางลำเจียก วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอภิชาติจากคลองบางกอกใหญ่ถึงสุดเขตคลอง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อหนังสือ หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพระ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพระ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพระ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก จำนวน 14 รายการ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดดีดวด (ครั้งที่ 2) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำซอยต่างๆ จำนวน 25 ซอย ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองหลังวัดราชสิทธาราม (ต่อจากเดิม) ถึงคลองวัดสังข์กระจาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิทธาราม วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดดีดวด วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำลำกระโดงสาธารณะ จากถนนซอยพาณิชยการธนบุรี 28 ถึงคลองบางกอกใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยจำเนียรสุข 1 และ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ชุด และระบบเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด จำนวน 11 รายการ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยอำนวยสุข 2 จากบ้านเลขที่ 212/213 ถึงบ้านเลขที่ 212/250 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนคลองวัดราชสิทธาราม บริเวณบ้านเลขที่ 224/3 ถึงสะพานท่อซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 1 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด