ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองวัดดีดวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองวัดประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด