ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีสอบราคา วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม-เมษายน 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เดือน มกราคม-เมษายน 2561 ไม่มีการสอบราคา
เดือน มกราคม-เมษายน 2561 ไม่มีการประกวดราคา วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เดือน มกราคม-เมษายน 2561 ไม่มีการประกวดราคา
เดือน สิงหาคม 2560 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฎาคม 2560 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตัดต้นไม้ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีประกวดราคา วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพัธ์ 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม2560 ไม่มีประกวดราคา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด