ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน กันยายน 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เดือน สิงหาคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 
เดือน กรกฎาคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เดือน เมษายน 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มกราคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เดือน ธันวาคม 2563 มีการสอบราคา วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2563 มีการประกาศสอบราคา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เดือน กันยายน 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เดือน เมษายน 2563 มีการประกาศสอบราคา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เดือน มกราคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 
เดือน ธันวาคม 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 
เดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ตุลาคม 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เดือน กันยายน 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เดือน สิงหาคม 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 
เดือน กรกฎาคม 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มิ.ย. 2562 มีการประกาศประกวดราคา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ค. 2562 มีการประกาศประกวดราคา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน เม.ย. 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มี.ค. 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 
เดือน ก.พ. 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ม.ค. 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เดือน ธ.ค. 2561 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 
เดือน พ.ย. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ต.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.ย. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ส.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิ.ย. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พ.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เม.ย. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มี.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.พ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ม.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน ธ.ค. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน พ.ย. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ต.ค. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน ก.ย. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2560 เรื่องงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดมิเตอร์ค้างชำระต่อกลับมิเตอร์ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มิ.ย. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พ.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เม.ย. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มี.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน ก.พ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ม.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ธ.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 
เดือน พ.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ต.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ส.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิ.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พ.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน เม.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มี.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.พ. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ม.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ธ.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 
เดือน พ.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เดือน ต.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
เดือน ก.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
เดือน ส.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 
เดือน ก.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เดือน มิ.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เดือน พ.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน เม.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เดือน มี.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 
เดือน ก.พ. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 
... อ่านทั้งหมด