ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพชนิด 6 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบหาสารเคมีปัสสาวะ จำนวน 54,000 test (e-bidding) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณภูมิร่างกายของผู้ป่วยในภาวะวิกฤต 4 เครื่อง (E-Bidding) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโลโอสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มขนาดเล็ก พร้อชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล 1 ชุด (E-Bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 370,000 ลูกบาศก์เมตร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า 2 ชุด วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า 2 ชุด (e-bidding) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวุสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 2,225 เครื่อง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเครื่องปรับอากาศชนิดท่อส่งลม จำนวน 2 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดเก็บและการรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ 10 เครื่อง (E-Bidding) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสหรับตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (E-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทางโลหิตวิทยา Tests (E-bidding) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดซื้อราคาอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดจำนวน 13,500 Tests (E-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลกลางจำนวน 360 รายการ (E-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องยึดกระโหลกศีรษะขณะผ่าตัด จำนวน 1 ชุด (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักทันตแพทย์ ชั้น 4 (e-bidding) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ จำนวน 11 เครื่อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (e-market) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักทันตแพทย์ ชั้น 4 เป็นหน่วยงานฝึกพูดและแผนกทันตกรรม จำนวน 1 งาน (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประะกวดราคาซื้อเครื่่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันเฉพาะซี่แบบเก้าอี้นั้ง พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณดิจิตอล สำหรับทันตรกรรม จำนวน 1 ชุด (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่ แบบ LED ชนิดติดเพดาน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 ของอาคาร 72 พรรษามหาราชินีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (เอกสารเพิ่มเติม 1 , 2 , 3 , 4) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตงานกล้องส่องท่อไตปลายโค้งงอได้ชนิดวิดีทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 แผ่น/ตลับ จำนวน 400 ตลับ (ครั้งที่ 2) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณเชื่อมโยงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมาตัดเย็บชุดผ้าผู้ป่วยและผ้าสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 795 รายการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างขอบเขตเคื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างขอบเขตเคื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 31 รายการตรวจ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยากลุ่มโรคติดเชื้อและสารชี้บ่งมะเร็ง จำนวน 14 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเลือดชนิดสูญญากาศ จำนวน 6 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างขอบเขตงานกล้องส่องท่อไตปลายโค้งงอได้ชนิดวิดีทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 แผ่น/ตลับ จำนวน 400 ตลับ (ครั้งที่ 2) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอลพร้อมเอกซเรย์ทั่วไปและแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงใส่อาหารเหลวทางสายให้อาหารพร้อมสาบแบบ B และแบบ C วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้องกล้องดิจิตอล 1 ชุด วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักการแพทย์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ของสำนักการแพทย์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์และสาะรณสุขของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้มพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆของส่วนราชการในสำนักการแพทย์ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMAUNG จำนวน 9 รายการ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเตียงตรวจภายในควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกกรหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 37 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิคชนิดให้แสงสว่างที่ปรายหัวกรอบทุกชนิด จำนวน 1 ชุด วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ด้ามกรอฟัน จำนวน 90 หัว วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อผ้าสีสำหรับตัดเย็บชุดปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3,172 เมตร วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครังเดียว แบบไม่มีแป้ง (Disposable Gloves) จำนวน 4 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อ NORMAL SALINE SOLUTION 100 ML 124,000 ถุง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคไมปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครังเดียวแบบมีแป้งDisposable Gloves) จำนวน 4 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และช่วยหายใจแบบ Nasal CPAP DuoPAP/BIPAP จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำใส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบส่องผ่านจมูกได้ (Transnasal)และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อแยกรอยโรค จำนวน 1 ชุด วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดที่มีสภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิ แบบผนัง 2 ชั้น ประตูเปิด-ปิด 2 ด้าน 3 ตู้ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อหมอไอนำ (Boiler) ชนิด Once Thorugh 1.6 ตัน จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)ชนิด Scroll Air Cooled จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง,เอกสารเพิ่มเติม) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง(ราคากลาง) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 14 รายการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอกและภายในคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก พร้อมระบบศูนย์รวมการติดตามสัญญาณ (มีระบบศูนย์กลาง 1 เครื่อง และเครื่องลูกข่าย 4 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดชับช้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจมีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจ ค่าก๊าชดมยาสลบและปริมาณยาสลบ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาทำถุงบรรจุอาหารทางสายยางให้อาหารและอาหารเหลว จำนวน 150,000 ใบ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิด LED แบบติดเพดาน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องทำน้าเย็น วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ขายทอดตลาด วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด