ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพชนิด 6 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบหาสารเคมีปัสสาวะ จำนวน 54,000 test (e-bidding) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด