ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ((ฉบับที่ 50) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตรการแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 มาตรการแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) ... อ่านต่อ
รายงานสภาพน้ำท่วมขัง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 รายงานสภาพน้ำท่วมขัง ... เชื่อมโยง
รายงานสถานการณ์กลุ่มฝน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 รายงานสถานการณ์กลุ่มฝน ... เชื่อมโยง
รายงานสถานการณ์น้ำ(ประจำวัน) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายงานสถานการณ์น้ำ(ประจำวัน) ... เชื่อมโยง
ข้อมูลคู คลอง ลำราง ลำกระโดงของกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ข้อมูลคู คลอง ลำราง ลำกระโดงของกรุงเทพมหานคร ... เชื่อมโยง
โครงการพระราชดำริ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โครงการพระราชดำริ ... เชื่อมโยง
รายงานน้ำเค็ม วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายงานน้ำเค็ม ... เชื่อมโยง
น้ำรียูส วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 น้ำรียูส ... เชื่อมโยง
ข้อมูลคุณภาพน้ำคลอง จำนวน 162 คลอง 286 จุด และแม่น้ำเจ้าพระยา 9 จุด วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อมูลคุณภาพน้ำ 8โรงใหญ่ ข้อมูลคุณภาพน้ำโรงเล็ก 15 แห่ง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ค่า DO 300 จุด, คลองคูเมืองเดิม,บึงพระราม 9 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายงานความเค็มแม่น้ำเจ้าพระ 9 จุด วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ติดตามได้ที่เว็บสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด