นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของ นายกฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด