ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้รถยนต์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้รถยนต์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เพื่อให้การดำเนินการขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด