ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
เว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายวิชาการ และทั่วไป
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด