นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด